Back to All Events

Filosoficafé: Fantasins betydelse

  • Österåkers bibliotek (map)

Vad skulle människan vara utan sin fantasi? Var kommer vår förmåga att fantisera ifrån? Varför har konst alltid varit en viktig del i alla kulturer? Fantiserar du mindre nu än när du var barn, och varför det i så fall? Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Kan fantasin göra verkligheten mer verklig ibland?

På filosoficaféerna för vi ett öppet och nyfiket samtal kring ett visst tema. Inga förkunskaper krävs. Vi tänker tillsammans och försöker utforska ett ämne utifrån många olika vinklar. Välkommen att filosofera! Biblioteket bjuder på lättare fika.

Samtalsledare: Emelie Wengse

Later Event: December 12
Filosoficafé: Vad är hopp?