Back to All Events

Filosoficafé: Vad är hopp?

  • Södertälje stadsbibliotek (Café Blå) (map)

Är det viktigt att känna hopp? Kan hoppet göra att vi håller fast vid drömmar som vi borde överge? Är hopp någonting som bara är möjligt att känna i vissa situationer?

Vi möts och samtalar kring på förhand givna teman. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson