Back to All Events

Sokratisk dialog: Vad är det att vara beslutsam?

  • Utbildningscentrum Göteborg (map)

Sokrates ledde gruppdialoger om existentiella och etiska frågor, och i den andan försöker vi etablera undrande och undersökande gemenskaper över något som är angeläget för att leva väl. I dessa smågruppsdialoger utgår vi från varandras vardagserfarenheter och söker med vardagsspråket få vidgade perspektiv såväl som djupare insikter i livet. Genom att bli delaktiga av varandras berättelser, kan vi samtala om vad som är likt och olikt på våra livsvägar och dra gemensamma lärdomar för färden. Med stöd av filosofens fördjupande frågor, preciserande påståenden, tankeväckande tilltal och preliminära parafraser, kan vi som medvandrare på livets väg överlägga tillsammans om vägval, färdsätt och livsmål, och närma oss en gemensam förståelse. Ett sådant samtal kan utveckla såväl vår enskilda som vår gemensamma färdighet att finna väg genom livet.

Samtalsledare: Sebastian Rehnman
Entréavgift: 150 kr
Kontaktinfo@dialogikos.com

Information, registrering och vägbeskrivning finns på dialogikos.com

Later Event: November 10
Filosofifestival Stockholm