Back to All Events

Filosoficafé: Förnuft

  • Österåkers bibliotek (map)

Vad är förnuftet för något? Och vad menas med "sunt förnuft"? Hur förhåller sig det till intuition? Till samvete? Utvecklar vi vårt förnuft när vi filosoferar? Hur använder man sitt förnuft på bästa sätt? Hur ser olika filosofer på förnuftet som sådant?

På filosoficaféerna för vi ett öppet och nyfiket samtal kring ett visst tema. Inga förkunskaper krävs. Vi tänker tillsammans och försöker utforska ett ämne utifrån många olika vinklar. Välkommen att filosofera! Biblioteket bjuder på lättare fika.

Samtalsledare: Emelie Wengse

Earlier Event: November 14
Filosoficafé: Vad är hemma?
Later Event: November 17
Filosofifestival Göteborg