Back to All Events

Filosoficafé: Vad är hemma?

  • Södertälje stadsbibliotek (Café Blå) (map)

Om man försöker att definiera vad "hemma" är kan svaren bli ganska olika. För en del kan det vara var som helst, medan andra väljer en specifik plats. Har synen på vad ett hem kan vara förändrats? Har svaren att göra med vilka vi är och var i världen vi befinner oss?

Vi möts och samtalar kring på förhand givna teman. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson

Earlier Event: November 13
Filosofikafé: Dömande
Later Event: November 15
Filosoficafé: Förnuft