Back to All Events

Filosoficafé: Intuition

  • Flremingsbergs bibliotek (map)

 Att lita på sin intuition sägs av vissa vara en annan form av mystik och väg till kunskap och sanning. Men vad är intuition och hur fungerar den? Behövs den och i sådana fall varför då? Kan vi lita på den? Kan vi träna upp den? Är vi dåliga på intuition i vårt samhälle eller är det något vi helst ska undvika? När behövs den och när är den mest i vägen? Vad avgör intuitionens värde? Hur påverkas vår intuition av vår kultur eller relationen till vår kropp och våra tankar? Är tanken och språket motsatser till intuition eller finns det ett intuitivt tänkande? Är intuitionen något passivt som uppstår eller något vi har makt över? Hur kan vi förstå intuitionen utifrån begrepp som sanning, kunskap, tro och mening?

Filosoficafé på lätt svenska. Vi samtalar kring på förhand givna teman. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson

Earlier Event: November 10
Filosoficafé: Lycka
Later Event: November 12
Filosoficafé: Förändring