Back to All Events

Filosoficafé: Förändring

Förändring skapar osäkerhet! Stämmer ett sådant påstående, och i så fall varför? När mår vi människor bra? Är det när vår vardag rullar på och vi lever rutinmässigt och slipper fatta beslut om det ena eller andra, eller är det tvärtom när dynamiken i våra liv utgörs av ständiga överaskningar och utmanande situationer vilka gör att vi behöver improvisera? Om vi skulle vara tvungna att välja mellan ständig förändring eller en tillvaro som är exakt densamma dag efter dag, hur skulle vi välja? Är förändring farlig, och om inte, varför känns det så ibland? Vilka filosofiska frågor kan ställas om det sammansatta begreppet för-ändring och vilka möjligheter till förståelse går att få genom att analysera de båda leden?

Ett filosofiskt kafé är en möjlighet att tillsamman med andra undersöka en fråga och att samtidigt som vi lär oss av varandra ha roligt tillsammans. Det gemensamma utforskandets möjligheter förutsätter en överenskommelse om att respektera alla deltagare, att låta alla komma till tals samt att lyssna uppmärksamt på varandra.

Samtalsledare: Lars Hammer

Earlier Event: November 12
Filosoficafé: Intuition
Later Event: November 13
Filosofikafé: Dömande