Back to All Events

Filosoficafé: Lycka

  • Kulturhuset Storbrunn (map)

Lycka brukar betraktas som eftersträvansvärt för alla och våra handlingars yttersta mål. Stämmer det och bör det vara så? Finns det andra överordnade värden? I vilket förhållande till lycka står likartade tillstånd som njutning, nöjdhet och glädje? Lycka sägs vara subjektivt men kan den ha objektiva aspekter? Handlar moral om att maximera lycka, eller är tvärtom ett moraliskt liv förutsättningen för lycka? Uppnås lycka på ett målmedvetet vis? Måste ett liv vara lyckligt för att vara lyckat? Är ett lyckligt liv detsamma som ett meningsfullt liv?

Fri entré! Inga förkunskaper krävs. Kom med nyfiket och öppet sinne. Välkommen att fika och filosofera!

Samtalsledare: Sofia Franzén

Earlier Event: November 10
Filosofifestival Stockholm
Later Event: November 12
Filosoficafé: Intuition