Back to All Events

Filosoficafé: Integritet

  • Södertälje stadsbibliotek (Café Blå) (map)

I en tid där sociala flöden verkar finnas överallt kan man undra över om det är möjligt att bevara sin integritet. Är det eftersträvansvärt att göra det och hur ser ett samhälle ut där människor inte värderar sin integritet så högt? Kanske ser integriteten bara annorlunda ut idag än vad den gjorde för några årtionden sedan?

Vi möts och samtalar kring på förhand givna teman. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson

Earlier Event: October 17
Filosofiskt forum: Kontroll
Later Event: October 17
Filosofikafé: Naturen