Back to All Events

Filosoficafé: Skönhet

Vi skulle kunna hänge oss åt de klassiska filsofiska frågorna om huruvida skönhet är ett objektivt fenomen eller om det sköna tvärtom alltid ligger i betraktarens ögon. Vi kommer att hoppa över denna undersökning och gå direkt på det individuellt personliga och utgå ifrån att det är en helt igenom subjektiv värdering att hävda att något är skönt. Vi ska vara stränga och noggranna med analysen av den egna uppfattningen och skärskåda våra argument för varför något är vackert eller skönt. Stämmer vår upplevelse, eller är det i själva verket svårt för oss att motivera våra preferenser med mindre än att öppna för möjligheten att det inte alls handlar om oss själva utan om vanor, lathet, exponering för det ena eller andra, brist på nyfikenhet, snobberi, kompromisser etc. Vi ska hänge oss åt grävandet efter argument som ger oss själva säkerhet om varför vi som individer bedömer något som fint eller fult.

Ett filosofiskt kafé är en möjlighet att tillsamman med andra undersöka en fråga och att samtidigt som vi lär oss av varandra ha roligt tillsammans. Det gemensamma utforskandets möjligheter förutsätter en överenskommelse om att respektera alla deltagare, att låta alla komma till tals samt att lyssna uppmärksamt på varandra.

Samtalsledare: Lars Hammer

Earlier Event: October 1
Filosofiskt forum: Kritik
Later Event: October 2
Filosoficafé: Minne