Back to All Events

Filosoficafè: Vad innebär det att välja?

  • Aspuddens bibliotek (Galleri Hades) (map)

Under en människas livstid ställs vi inför många olika valsituationer. Det kan gälla politiska val, val av arbete eller bostad. Valen kan vara djuplodande och förändra livet så som vi hittills levt det. Vi försöker kanske hitta praktiska och rationella anledningar eller så försöker vi lyssna på den inre rösten som förhoppningsvis kan vägleda oss. Det här kan vara svårt och väcka många funderingar innan vi vågar eller kan ta språnget. Hur avgör vi att ett val är rätt? Påverkar vårt val andra? Väjer vi oss för svåra eller verkligt meningsfulla val? Eller kan det vara enkelt att välja?

En gemensam fråga röstas fram i gruppen efter en kort inledning. Biblioteket bjuder på fika. Inga förkunskaper i filosofi behövs, bara kom med nyfikenhet och ett öppet sinne!

Samtalsledare: Åsa Andersson

Later Event: September 24
Filosofiklubb: Valet