Back to All Events

Filosoficafé: Fredliga förhållanden?

  • Aspuddens bibliotek (Galleri Hades) (map)

Går det att leva under fredliga förhållanden och vad innebär det i så fall? Finns det förhållningssätt och verktyg som kan bidra till mer sinnesfrid och harmoni? Eller skapas det bara ett undertryck? I dagens samhälle verkar det ibland svårt för människor att komma överens. Vi läser och hör om krigförande länder, kapprustning, separationer och grannfejder, eller kampen mot björnloka och lupin. Hur kan vi mitt i allt detta värna en mellanmänsklig fredlighet? Varifrån kommer aggression, rädsla och oro? Finns genuin fredlighet i människans natur eller är det bara inlärd artighet? 

En gemensam fråga röstas fram i gruppen efter en kort inledning. Biblioteket bjuder på fika. Inga förkunskaper i filosofi behövs, bara kom med nyfikenhet och ett öppet sinne!

Samtalsledare: Åsa Andersson

Later Event: October 29
Filosofiskt forum: Relation