Back to All Events

Filosoficafé: Gott och ont

  • Flemingsbergs bibliotek (map)

Finns godhet och ondska? Vad menar vi när vi säger att en handling är ond eller god? Är det förlegade ord som vi inte behöver längre, eller behöver vi dem mer idag? Är vi människor alla lite goda och onda? Varifrån kommer ondska och på vilket sätt kan man bemöta den? Hur påverkas vi av kulturens bild av vad som är (eller inte är) gott och ont? Kan man träna sig i godhet? Tänker vi oss att moral är någonting absolut, relativt eller bara en illusion och hur påverkar det vår bild av ondskan och godheten? Kan vi leva ett gott liv utan en "moralisk kompass" och vad innebär det?

Filosoficafé på lätt svenska. Vi samtalar kring på förhand givna teman. Alla är välkomna, inga förkunskaper krävs.

Samtalsledare: Åsa Magnusson

Earlier Event: September 12
Filosofiskt forum: Demokrati
Later Event: September 17
Filosoficafé: Gemenskap