Tack för årets festival

Världsfilosofidagen närmar sig och en gråkall, fuktig lördag i november är det så äntligen dags för årets praktiska filosofifestival. Då känns det helt rätt att lämna den grå dagen utanför och glida in i ABF-husets entré för en dag av praktiskt filosoferande. En hyllning till filosofins vara i världen och en önskan om att sprida budskapet – mer filosofi i livet.

Min förhoppning är att dagen ska erbjuda utrymme för gemensam undersökning, där mina grundantaganden kan bli synliggjorda och jag ges möjlighet att ifrågasätta dem. Att dagens samtal om olika gränsland ska hjälpa mig att vrida och vända på begrepp och fylla mig med nya frågor jag kan fundera vidare på.

Samtalen om jagets gränsland, om kroppens gränsland, om kreativitetens gränsland, om dödens gränsland och slutligen gränsland i vår tid gör precis det jag hoppas på. De ger mig lagom svettiga reflektioner och jag kan njuta av att känna mig precis så där förvirrad som jag vet att jag behöver – innan något nytt formuleras. Samtalen är avgränsade och samtidigt väver de med självklarhet in i varandra, och jag kan inte annat än glädjas åt deltagarnas fina samspel och tydligt olika infallsvinklar. 

Tack för årets festival och för bidraget till mer filosofi i mitt liv.

Malin Sallstedt

Filosofifestival 2018

Tema: Gränsland
Vi lever i en tid där frågor om gränser aktualiseras, gång på gång. Fysiska, etiska, nationella och kulturella gränser förstärks eller suddas ut. Ur det väcks frågan om vad själva gränsen är och leder vidare till frågan om gränsland. Vad är det? Och där stannar vi upp i årets Filosofifestival: vid olika typer av gränsland. Närmare bestämt jagets, kroppens, kreativitetens och dödens gränsland. Och så avslutningsvis gränsland i vår tid.

I år firar vi den internationella världsfilosofidagen med filosofifestivaler på temat Gränsland i Stockholm och Göteborg

Read More

Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

"Filosofin är ingen lära utan en aktivitet." - Ludwig Wittgenstein

Filosofisk praxis (eng: philosophical practice) handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr.) som ville förstå livets mysterium genom att söka sanningen och gick ut på Atens gator för att filosofera med de människor han stötte på. Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper i skola, företag, organisationer men även för filosofiska individuella samtal.

Read More

Göteborg/Västsverige: Mer filosofi i livet

SSFP välkomnar allmänt intresserade såväl som nya och gamla medlemmar till informationsträff. Vi träffas och pratar om filosofisk praxis och om vad vi har gjort och vad vi vill göra för att få mer filosofi i livet i Göteborg. SSFP bjuder på fika.

Onsdag 29/8 - 18:00-20:00
Göteborgs Litteraturhus, Heurlins Plats 1B

Se Facebook-eventet här.

Collective Insight: Facilitating groups as a philosophical practitioner

There are many contexts where a group can be led philosophically. Philosophical practice is dialogically – or dialectically – rooted. Such dialogue can be conducted within two minds (or an author and a reader) and a part of philosophical practice focuses on these kinds of dialogues. Dialogue with and within groups bring other challenges and dynamics. This weekend course is designed to strengthen your skills in facilitating group insights as a philosophical practitioner. This will be done through a mixture of lectures, dialogue, and activities.

Read More

Fördjupningskurs inom filosofisk praxis: Att leda samtal om värderingar

Samtal om värderingar kan ske i många sammanhang: inom företag och organisationer, på
skolor, inom vården, vid filosofiska caféer för allmänheten, osv. Vad är en god vän/kollega?
Ett gott liv? Hur bör vi förhålla oss till tiggare? Vem har ansvar för klimatförändringarna?
Under denna helgkurs övas förmågan att leda sådana samtal på ett filosofiskt vis. Korta
föreläsningar varvas med övningar där du provar på samtalsledning och får direkt
återkoppling.

Read More