MÄNNISKA I VÅR TID

Om det att samla godispapper, evigt liv, Tinders tvetydiga algoritmer, konsten att lida och om hur det aldrig är tanken som räknas.

Årets filosofifestival i Stockholm lockade för första gången fler intressenter än det fanns platser och Svenska Unescorådets Kerstin Lundman etablerade en framtida sanning: har man gjort något tre gånger i sträck så har man gjort det i mannaminne. Filosofifestivalen har från och med nu ”alltid” funnits. 

Read More

Vad är en filosofisk retreat?

Att åka på retreat är att avskärma sig från sin vardag för att finna ro och utrymme för reflektion. Retreater förekommer inom de flesta religioner som ett sätt att möta sig själv på djupet och att känna samhörighet med det större sammanhanget. I Sverige har det under de senaste tjugo åren blivit vanligare med retreater utan religiös koppling, ofta med inslag av yoga och meditation, med syfte att erbjuda en paus ifrån stress och krav.

En filosofisk retreat är, för det första, en sorts retreat. De retreater jag själv leder äger rum på Mundekulla kursgård i Småland, en vacker plats som ligger avskilt, en 1800-talsgård bland ängar och hagar, inbäddade i skog. Vi har ett relativt luftigt schema som lämnar utrymme för promenader och egen reflektionstid, vi äter näringsrik och god vegetarisk mat, och vi uppmanar deltagare att avstå från kontakt med yttervärlden om de kan.

Read More

Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

Datum: 2 och 3 september 2017
Tid: 10–17
Plats: Münchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65, Stockholm
Kostnad: 1500 kronor (ordinarie pris), 1200 kronor (reducerat pris för studenter, medlemmar i SSFP eller pensionärer) Inkluderat i kursavgift är filosofisk loggbok, lunch och fika båda dagarna samt ett grundläggande texthäfte om filosofisk praxis. 

Under helgen kommer vi fokusera på:
• Vad är Filosofisk praxis - då och nu
• Praxisverktyg (bl a hur integrera konstnärliga modaliteter så som se konst, måla, teater, osv)
• Teoretiska perspektiv (fenomenologi, hermeneutik, sokratisk dialog, "p4c" och existensfilosofin)
• Filosofisk Loggbok (vi använder oss av en loggbok båda dagarna)
• Huvudbegrepp som lyssnande, lek, förundran, dialog och prestigelöshet
•"Case studies" med konkreta exempel baserat på erfarenheter av praxis

Read More

Tre frågor till Kalle Grill

Hallå där Kalle Grill,

varför arbetar du med filosofisk praxis?
För att jag tror att de verktyg och de teorier som filosofin arbetar med kan vara till stor nytta för människor i deras vardag och i svåra livsval. Och för att jag tycker om att försöka förstå människor genom samtal och hjälpa dem till större tankereda.

Vad inspirerar dig i ditt arbete med filosofi?
I min forskning inspireras jag av att arbeta med frågor som spelar roll för samhället i stort, och av möjligheten att jag tänker en ny tanke som kan hjälpa vårt kollektiva tänkande framåt.

Vilken filosofisk fråga intresserar dig mest?
Hur ser den bästa värld ut som vi kan skapa under min livstid? Hur ska vi värdera tillkomsten av människor och andra varelser som ännu inte finns? Vad har ytterst sett värde?

Foto: Per Melander

Foto: Per Melander

7th Nordic Conference on Philosophical Practice

9-10 juni stod Reykjavik värd för the 7th Nordic Conference on Philosophical Practice. SSFP:s Miriam van der Valk fanns på plats med penna (engelsk!) och kamera.

The sun was wonderful. But the wind was like March. Bought head gear that made me look like a skater. Walked towards the harbor. A large, glassy beehive building – I could see people walk in and out of it so it must be open. Could see brown mountains, snow covered tops. Sea dark blue, the bluest I’ve seen. I started running towards it.

Läs hela inlägget på Filoprax Göteborgs Filosofiska Praktik

 Från Hildigunnur Sverrisdóttir

Existentiell psykoterapi möter filosofisk praxis - några reflektioner från medlemsträffen mellan SEPT och SSFP av Adam Wallenberg 

Fredagen den 12:e maj hade SEPT och SSFP sin första gemensamma medlemsträff i WHY's fina lokal på rödabergsgatan 3 i Stockholm. Inbjudna var Elisabeth Serrander (existentiell psykoterapeut, tidigare ordförande för Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, SEPT) och Sebastian Rehnman (filosof och filosofisk praktiker i Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP) till ett samtal om det som förenar och skiljer respektive praktik från varandra. Det unika med medlemsträffen var även att just medlemmar från båda föreningarna kunde mötas och lära känna varandra, mingla och förstå vad bättre vad ET och FP är genom frågor som:

* På vilket sätt är existentiell psykoterapi "filosofisk" jämfört med andra former av psykoterapi?
* Hur fungerar enskilda samtal hos en filosof sk "filosofisk praxis"? 
* Vilka likheter och skillnader kan vi tillsammans upptäcka och hur kan vi komplettera varandra?
* Hur kan man förhålla sig till det "terapeutiska" och "behandlande" på olika sätt?

Som styrelsemedlem i både SEPT och SSFP sedan 2015 har jag haft förmånen att på nära håll utforska vad dessa fält väcker för frågor och problem. Det kändes som ett viktigt första möte just för att visa på mångfalden av praktiker som arbetar filosofiskt och existentiellt på olika sätt och låta dessa världar få mötas. 

Read More