Välkommen till en två dagars introduktion i Filosofisk praxis!

 "Filosofin är ingen lära utan en aktivitet." - Ludwig Wittgenstein

Filosofisk praxis (eng: philosophical practice) handlar i stort om att filosofera i dialog. Inspirationskällan var från början filosofen Sokrates (469 f.Kr - 399 f.Kr.) som ville förstå livets mysterium genom att söka sanningen och gick ut på Atens gator för att filosofera med de människor han stötte på. Det har sedan främst 1980-talet utvecklats vidare till en mängd metoder, perspektiv och teorier anpassade för grupper i skola, företag, organisationer men även för filosofiska individuella samtal.

Read More

SSFP Årsmöte 2019

Årsmöte med Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis hålls…


Lördagen den 9 mars 2019, kl. 16.00—18.30
Plats: Ringvägen 76, Stockholm, ½ tr. ned. (T-bana: Skanstull. Pendeltåg: Södra station.)
Rätt att närvara har alla medlemmar som betalat årsavgift 2018 eller 2019.

Workshop
Årsmötet inleds med en kortare workshop med Ida Hallgren, praktiserande filosof och medlem i SSFP.

Read More

9th Nordic Conference on Philosophical Practice

Dear colleagues and friends, 9th Nordic Conference on Philosophical Practice is almost here! This year our topic will be:

Philosophical Practice and Education

On Friday we will have a special International workshop on the Dialogos approach to pedagogical philosophical practice by Guro Hansen Helskog. Saturday and Sunday include keynotes, workshops, case studies and presentations. We have invited a few keynote speakers and are welcoming your additional contributions.

Read More

Anticipation and Noosystems - an interview with Luis de Miranda

Intervju med styrelseledamot i SSFP och praktiserande filosof Luis de Miranda

Welcome to the board Luis! Could you give us a short bio of yourself in a few sentences?

Thank you. I am a man who spends a lot of time thinking about how ideas transform the world, discovering such ideas, writing books about our epoch, and helping others dare to think and have meaningful existences. I am a Doctor of Philosophy, currently doing research on the idea of anticipation at Örebro University. I also host individual consultations at the Philosophical Parlour in Stockholm…

Read More

Bring philosophy into people's daily lives - en intervju med Joshua Bronson

Intervju med styrelseledamot i SSFP och praktiserande filosof Joshua Bronson.

Hej Joshua. Välkommen till styrelsen! Hur ser din bakgrund ut inom filosofi och filosofisk praxis?

Philosophy has been a central focus of mine for a long time. It is the red thread tying my various academic and work pursuits together. My Ph.D. was right in the heart of traditional philosophy. It focused on issues of mind, ontology, and language. I have always tried to find philosophy's relevance in everyday life. In a way this has been a response to the most common question philosophers get: What can you do with that? As I see it philosophical practice is demonstrating that there is a lot one can do with philosophy!

Read More

Tack för årets festival

Världsfilosofidagen närmar sig och en gråkall, fuktig lördag i november är det så äntligen dags för årets praktiska filosofifestival. Då känns det helt rätt att lämna den grå dagen utanför och glida in i ABF-husets entré för en dag av praktiskt filosoferande. En hyllning till filosofins vara i världen och en önskan om att sprida budskapet – mer filosofi i livet.

Min förhoppning är att dagen ska erbjuda utrymme för gemensam undersökning, där mina grundantaganden kan bli synliggjorda och jag ges möjlighet att ifrågasätta dem. Att dagens samtal om olika gränsland ska hjälpa mig att vrida och vända på begrepp och fylla mig med nya frågor jag kan fundera vidare på.

Samtalen om jagets gränsland, om kroppens gränsland, om kreativitetens gränsland, om dödens gränsland och slutligen gränsland i vår tid gör precis det jag hoppas på. De ger mig lagom svettiga reflektioner och jag kan njuta av att känna mig precis så där förvirrad som jag vet att jag behöver – innan något nytt formuleras. Samtalen är avgränsade och samtidigt väver de med självklarhet in i varandra, och jag kan inte annat än glädjas åt deltagarnas fina samspel och tydligt olika infallsvinklar. 

Tack för årets festival och för bidraget till mer filosofi i mitt liv.

Malin Sallstedt